Yetkilendirme Yönetimi

Sistem kullanıcılarının yetki ve sorumluluklarına göre grup bazında yetki verme veya kısıtlanabilmesine olanak sağlayan işlevsellikler içerir

Yetkilendirme Yönetimi

Sistem kullanıcılarının yetki ve sorumluluklarına göre grup bazında yetki verme veya kısıtlanabilmesine olanak sağlayan işlevsellikler içerir

Fonksiyon ve İşlevler

Yetki Grupları

Sistem kullanıcılarının organizasyon yapısına uygun olarak yetki ve sorumluluklarına göre gruplara ayrılması olanak sağlar.

Yetki Atama ve Kısıtlama

Gruplara ayrılan sistem kullanıcıların her bir kayıt türüne göre ekleme, düzenleme, silme gibi yetki ve ya kısıtlamalar uygulanabilmesine olanak sağlar.