Ürün Yönetimi

Tahsili gecikmiş alacaklara konu olan ürünlerin tanımlanmasına ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Ürün Yönetimi

Tahsili gecikmiş alacaklara konu olan ürünlerin tanımlanmasına ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Ürünler

TGA'nın oluşmasına neden olan ürünlerin tanımlanmasına, düzenlenmesine ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlar.

Ürün Nakde Tahvil

Ürünlerin nakde tahvil hareketlerinin görüntülenmesine olanak sağlar.

Ürün Hareket Kayıtları ve İşlem Geçmişi

Bireysel ve kurumsal ürünlerin hareketlerinin, işlem geçmişlerinin görüntülenmesine olanak sağlar.