Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Takvim

Kullanıcıların takvim görünümünde bir arayüz ile, takip etmesi gereken iş ve etkinlikleri gün, ay, hafta bazında planlamasına olanak sağlar

Bildirimler

Kullanıcının takip etmesi gereken iş ve işlemlerle ilişkin bildirimleri listeler.

İş Takibi

Takip edilmesi gereken işlerin, tamamlanması amacı ile kullanıcıya özel bir iş listesi sunar.