Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Kurumsal Hafıza Kayıtları

Sistem bileşenlerinde oluşan tüm kayıtların bir merkezde toplanması ve bu verilen üzerinde çeşitli raporların elde edilmesine olanak sağlar.

Sistem Kayıtları (Loglama)

Sistemde yaşanan her türlü olayın log kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme imkanı sunar.