Finans Yönetimi

Takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Finans Yönetimi

Takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Faiz Oranları

Takip süreçlerinde kullanılacak faiz oranlarının parametrik olarak tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlar.

Ücret Tarifeleri

Takip süreçlerinde kullanılacak olan ücret tarifelerinin parametrik olarak tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlar.

Prim ve Harçlar

Takip süreçlerinde kullanılacak prim ve harç değerlerinin parametrik olarak tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlar.