Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Fonksiyon ve İşlevler

Teminat İşlemleri

Takibe konu olan teminat mektubu, borçlu, çek ve senetlerin yönetimine olanak sağlar.

Haciz İşlemleri

İcra takibe ilişkin, haciz uygulamalarına konu olan varlıkların ve işlemlerinin yönetimini sağlar.

Rehin İşlemleri

İcra takibe ilişkin, teminat olarak belirtilmiş varlıklara rehin uygulanmasına olanak sağlar.

Satış İşlemleri

İcra takibe ilişkin, satış uygulamalarına konu olan varlıkların ve işlemlerinin yönetimini sağlar.

Teminat Rehin Yönetimi

 • Ticari alacaklarda teminatların uçtan uca yönetilmesi ve icra takiplerine konu edilmesi.
 • Bireysel alacaklarda teminatların uçtan uca yönetilmesi ve icra takiplerine konu edilmesi.
 • Teminatların ekspertiz bilgilerinin Kurum sisteminden alınması veya sistem içinde manuel eklenmesi
 • 100 madde malumatı sonuçlarının ve takyidatların Kurum sisteminden alınması veya sistem içinde manuel eklenmesi
 • Ticari işletme rehni, araç rehni, ipotek, çek, senet, kefalet vs. müşteri teminatlarının Kurum sisteminden alınması ve sistem üzerinde gösterilmesi.
 • Güncel teminat bilgilerinin anlık kurum sisteminde alınması ve ekranlarda gösterilmesi.
 • Kuruma ait olan sitem üzerinde gösterilmesi istenen her teminatın alınması ve izlenmesi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminat Yönetimi

 • KGF kaynaklı teminatların risk bakiyesinin gösterilmesi
 • KGF teminatı olan dosyalarda indirim yapılması ve KGF uygunluk maillerinin sisteme eklenmesi
 • KGF teminatı olan dosyalarda ödeme planının hazırlanması ve KGF uygunluk mailinin sisteme eklenmesi
 • KGF kaynaklı teminatların (Hazine Destekli KGF Kefaleti, KGF Özkaynak Kefaleti) müşterinin teminat ekranında gösterilmesi.
 • KGF teminatı olan dosyalarda kapama işlemi yapılmadan kullanıcıya KGF teminatının hatırlatılması, KGF riski sıfırlanmadan dosyanın kapatılmaması.
 • KGF tarafından istenilen 3 aylık veya 1 aylık finansal ve denetim raporlarınızı kişilerden bağımsız sistem üzerinden anlık hazırlanması
 • KGF kredisi kullanmış müşteriler için sisteme Kefalet Mektuplarını vs. başkaca eklemek istediğiniz dokümanların eklenmesi.