Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Fonksiyon ve İşlevler

Sistem Konfigürasyonu

Sistem konfigürasyonu, sistem işleyişi için gerekli tanımlamaların yapılmasına ve aksayan servislerin tespitine olanak sağlar.

Menu Tanımları

Sistem navigasyonunda kullanılan menünün tanımlarının yapılabilmesine olanak sağlar.