YAPILANDIRILABİLİR ALACAK YÖNETİMİ

Bankalar ve Finansal Kurumlarının Kredi Alacaklarının; Risk İzleme, İdari Takip, Tahsilat, Yasal Süreç Yönetimi, NPL Satışı/İhale ve Tasfiye, Süreçlerini uçtan-uca etkin bir şekilde yönetmek için özel olarak üretilmiştir. Basel IV kriterlerine uyumlu, UYAP ve bankacılık sistemine online entegre olabilen, Güçlü, Kullanımı kolay ve ihtiyaçlarınıza benzersiz şekilde uyum sağlayan yazılım.

Hemen İncele

UÇTAN UCA OTONOM ALACAK YÖNETİMİ

Kurumsal Şirketlerin ve Kobilerin, Fatura, Çek, Senet, Cari Hesap ve Tüm Vadeli Alacaklarının Vadesinde Tahsil Edilmesini sağlayan, Vadesi Geçen Alacaklarınızın, Takip ve Tahsil Sürecini etkin bir şekilde yöneten, Şirketinizin Nakit akışını düzenleyen ve Likidite Riskini Minimize eden Güçlü, Kullanımı kolay ve ihtiyaçlarınıza benzersiz şekilde uyum sağlayan yazılım.

Hemen İncele
alacak yönetim sistemi

NE SUNUYORUZ ?

Yapay Zeka Tarafından Desteklenen Alacak Yönetimi

AYS kurumlara tahsilat süreçleri, icra takip açılış aşamasından itibaren (icra, masraf, tebligatlar, haciz, kıymet taktiri, satış vs. süreçlerinin) alacağın kapanmasına kadar, dava modülüyle, hukuk, ceza, yargı vs her davanın açılması ve buna bağlı duruşma, keşif, inceleme vs. süreçlerinin uçtan uca yönetilmesi, masraf, avans, kampanya ve collection süreçlerinin uçtan uca yönetilmesi için bir platform sağlamaktadır.

alacak yönetim sistemi

Uçtan uca alacak yönetimi ile yeni deneyimler yaratın.

Teknolojimiz, kurumsal sınıf yüksek düzeyde ölçeklenebilir, uçtan uca yazılım çözümlerinden oluşur. Müşterilerimizin operasyonlarını otomatikleştirmelerine, düzenlemelerine ve standartlaştırmalarına yardımcı olur. Sonuçları sürekli iyileştirmek için kararlarınıza tahmine dayalı içgörüler getirerek verilerinizi anlamlandırıyoruz.

  • Kullanıma hazır esnek ve sağlam özelliklerle geliştirilmiş Epikays ile alacak takibinde kontrolü ele alın.
  • Epikays, kapsamlı özelleştirme yetenekleri ve azaltılmış maliyetler ile her işletmeye uygun, sorunsuz, güvenli ve yüksek verimli bir dijital geçişi garanti eder.
  • Hem bulutta hem de şirket içinde konuşlandırılabilen, pazara hazır bir çözümdür.

TAHSİLAT YÖNETİMİ

Kurumun tahsili gecikmiş alacak takibine ilişkin tahsilat toplama süreçlerini yönetir, ekstra tahsilat yapılmasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi
tahsilat yönetimi

VARLIK YÖNETİMİ

Varlık yönetim şirketlerinin portföylerine ilişkin tahsilat toplama süreçlerini yönetir, kurum varlıklarının karlılığını artırır.

Daha Fazla Bilgi
varlık yönetimi

İCRA TAKİBİ

Kurumun tahsili gecikmiş alacak takibine ilişkin yasal takip ve icra süreçlerini yönetir, alacak performansını ve hızını artırır.

Daha Fazla Bilgi
icra takibi

DAVA TAKİBİ

Dava takibi, kurumun taraf olduğu tüm dava türlerine ilişkin süreçleri ve dava riskleri yönetir, etkin dava takip başarı sağlar.

Daha Fazla Bilgi
dava takibi
yasal takip programı

Alacak Yönetim Süreçlerinizi Otomatikleştirin

20 yılı aşkın bir süredir, özellikle savunmasız müşterilere açıklık, şeffaflık ve adalet getirerek modern borç yönetimi operasyonlarının önünü açıyoruz.

Performanstan erken ödemelere ve takipsizlikten yasal aşamalara kadar, işletmelerin kredi riskini azaltmalarına ve kayıpları kökten azaltmalarına yardımcı oluyoruz.

  • Yapay zeka donanımlı risk ve süreç yönetimi eklentisi ile tahsilat sürecinizi zenginleştirin.
  • Borcun her türü ve aşamasının sistematik, belgelenmiş yönetimini ve geri kazanılmasını sağlayın.
  • Manuel hataları azaltmak için Alacak sürecinin her adımını otomatikleştirin.

EPİKAYS ÖZELLİKLER

Alacak Yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz bütün özellikler Epikays'de

müşteri yönetimi

Müşteri Yönetimi

Kurum alacaklarına muhatap olan tüzel veya gerçek kişilerin tanımlanıp, düzenlenebildiği, ilgili ürün ilişkisinin kurgulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Ürün Yönetimi

Ürün Yönetimi

Tahsili gecikmiş alacaklara konu olan ürünlerin tanımlanmasına ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Kurumsal Hafıza Yönetimi

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Sistem Yönetimi

Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi
Organizasyon Yönetimi

Organizasyon Yönetimi

Kuruma ait organizasyon bilgilerinin ve şube, acente yapısının kurgulanmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir. Bu konfigürasyonlar dosya delegasyon yapısını belirler.

Daha Fazla Bilgi
Kullanıcı ve Yetkilendirme Yönetimi

Kullanıcı ve Yetkilendirme Yönetimi

Sisteme erişim yetkisi olan kullanıcıların ve bu kullanıcılara ait bilgilerin tanımlanabilmesine olanak sağlayan işlevselliklerini içerir.

Daha Fazla Bilgi
Delegasyon Yönetimi

Delegasyon Yönetimi

Dava ve icra takibi dosyalarının, kurum organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Doküman Yönetimi

Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Finans Yönetimi

Finans Yönetimi

Dava ve icra takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Tahsilat (Collection) Yönetimi

Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi
İdari Takip Yönetimi

İdari Takip Yönetimi

Kuruma ait tahsili gecikmiş alacakları (TGA), idari takip sürecinde tahsil edilmesi amacı ile müşteri görüş, görüşme ve kampanyalarının yönetilmesi olanaklarını sağlayan işlevsellikler içerir.

Daha Fazla Bilgi
Yasal Takip Yönetimi

Yasal Takip Yönetimi

Yasal takip sürecinde tahsil edilmesi hedeflenen dosyaların, avukata tevzi edilmesinden tahsilatın gerçekleşmesine kadar ki süreçte tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi
Dava Yönetimi

Dava Yönetimi

Yasal takibe bağlı oluşabilecek ceza veya hukuk davaları dahil tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi
Teminat Yönetimi

Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar..

Daha Fazla Bilgi
Ödeme Planı Yönetimi

Ödeme Planı Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteri bazında otomatik veya manuel ödeme planları düzenlenmesine ve bu planlara uygun ödeme alınıp alınmadığına dair takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi
Muhasebe Yönetimi

Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Entegrasyon Yönetimi

Entegrasyon Yönetimi

Dış kaynaklı verilerinin AYS sistemine, AYS sistemindeki verilerinin de dış sistemlere anlık , periyodik veya toplu olarak aktarımına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Eklenti Yönetimi

Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi
Rapor Yönetimi

Rapor Yönetimi

Süreç içerisinde sistemde oluşan tüm veriler üzerinde özelleştirilebilen rapor ve istatistikler alınabilmesi sağlayan işlevsellikler içerir.

Daha Fazla Bilgi
Destek Yönetimi

Destek Yönetimi

Sistem yöneticileri ile kurum ve avukat kullanıcıları arasında yardım ve destek taleplerin yönetilebildiği işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

UÇTAN UCA ALACAK YÖNETİM SİSTEMİ

Teknolojiyle etkili ve verimli bağlantılar oluşturuyoruz. Epikays Alacak Yönetim sistemi ile yenilik yapmaya ve büyümeye hazır mısınız?

Demo Talep Edin

Gerçek Zamanlı Veri Erişimi Bulut Tabanlı SaaS Platform

AYS Bankanıza veya Kredi birliğinize borçlu olan tüm borçları sistematik olarak yönetir ve kurtarır. Daha iyi tahsilatlar sağlayın, şüpheli alacakları azaltın ve tahsilat anlaşmazlıklarının çözümünü hızlandırın.

hsbc bankası
hsbc bankası
hsbc bankası
halkbank
türkiye finans bankası
ulusal faktoring
istek okulları
hukuk büroları

Epik Teknoloji ürün bilgisine ve sağlam bankacılık becerilerine sahip güçlü proje ve uygulama ekipleri, bankalar ve finans kurumları ile stratejik projeleri uygulamaya hazırdır.

+ 17000

Kullanıcı

+ 275

Projeler

+ 19

Yıl

Sektöre Göre

Epik Ays Alacak (Tahsilat) sorunu yaşayan tüm işletmeler için yapılandırılabilir çözüm sağlamaktadır.

Bir Uzmanla Konuş