Delegasyon Yönetimi

Dosyalarının, organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Delegasyon Yönetimi

Dosyalarının, organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Manuel ve Otomatik Dosya Delegasyon

Takip dosyalarının, avukatlık hizmeti sunan vekillere ürün, şehir, müşteri bazında otomatik veya manuel olarak delege edilmesini olanak sağlar.

Dosya Delegasyon Devri

Avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmiş dosyaların otomatik veya manuel olarak başka bir vekile delege edilmesini sağlar.

Delegasyon Parametreleri

Takip dosyalarının, avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini için gerekli parametre ve kriterlerin yönetimini sağlayan işlevsellikleri içerir.