İCRA TAKİP PROGRAMI BİR BAKIŞTA ÖZELLİKLER

İcra Takip Süreçlerinizi etkin ve verimli bir şekilde yönetin.

epikays-icra-takibi

Bulut tabanlı gelişmiş Hukuk Otomasyonu

1

İcra Dosyası takibi süreçlerini tek bir ekranda yönetebilir, izleyebilir ve aksiyon alabilirsiniz.

2

Teminatlı kredilerde, teminatın türüne göre takiplerinizi başlatabilir ve uçtan uca yönetebilirsiniz.

3

Hukuki süreçlere bağlı olarak hatırlatmalar ve uyarılar ile süreçlere zamanında aksiyon alabilirsiniz.

İcra Takibi

İşlemlerinizi Sistematik ve kolay bir şekilde yöneterek zaman tasarrufu sağlayın.

4

SMS, e-mail, uyarı ve bildirimler yaparak ilgili kişileri süreçlere dahil edebilirsiniz.

5

Sözleşmeli bürolar tarafından takip edilen tüm icra takiplerini görüntüleyebilir, süreçlerini izleyebilir ve talimat verebilirsiniz.

6

Sözleşmeli ve Kadrolu Avukatların Avans / Masraf / Prim / Tahsilat ve Vekalet ücretlerini RMC platformu üzerinden online yönetebilir, onaylayabilirsiniz.

Sorunlarınıza
Yardım Etmek İçin Buradayız

İcra taleplerinizi oluştururken ve takip ederken teknik detaylar ile uğraşmamak için "AYS İcra Takibi" sistemini keşfedin.

 • Teminatlı İcra takipleri
 • Nakdi gayri nakdi risk için icra takibi
 • Takip Bakiyesi
 • Harç hesapları
 • Takipler arası Vekalet Ücreti Dağıtımı
 • İhtiyati Hacizli İcra Takip
 • Takip Belgeleri
 • Kapak Hesabı
 • Faiz Dökümü
 • Tebligat Sonuçları
 • İntikal Bakiyesi
 • Gayrimenkul haczi Hacizler
 • Menkul Haczi
 • Maaş haczi
 • Taşıt Haczi
 • Satış
 • Rehin Açığı ve Takibi
 • İcra Takip masrafları
 • İflas Bilgileri
 • Kurumsal Kredi Yönetimi
 • Bireysel Kredi Yönetimi
 • Kredi Kartı Yönetimi
 • Diğer Alacaklar Yönetimi
 • İhtarname Bilgileri
 • Çek
 • Senet
 • Temerrüt faizi yönetimi
 • Takip sonrası faiz yönetimi
 • Anlık Nakdi TL ve YP Bakiye
 • Anlık Gayri Nakdi risk TL ve YP Bakiye
 • İntikal Bakiyesi
 • İleri tarihli borç bakiyesi
 • Anlık Tahsilat
 • Anlık Masraf
 • Grup müşteri risk bakiyesi
 • KGF li müşteri anlık risk bakiyesi
 • Taksit Sayısına Göre ödeme planı
 • Tutara göre ödeme planı
 • Esnek değişken ödeme planı
 • Protokol metninin otomatik oluşturulması
 • IFRS şartlarında ödeme planı oluşturma
 • Kademeli tutarına göre Ödeme Planı Onayları
 • KGF li müşteriye ödeme planı girişi
 • Ödeme planı süreçlerinde KGF uygunluk maillerinin sisteme eklenmesi
 • Kurum Matrisine göre indirim oluşturma
 • Özel indirim talebi oluşturma
 • Kademeli tutara göre indirim talep onayları
 • IFRS kapsamında indirim talebi oluşturma
 • KGF li müşteriye indirim talep girişi
 • İndirim süreçlerinde KGF uygunluk maillerinin sisteme eklenmesi
 • Kadrolu / Sözleşmeli avukat Avans Talep İşlemeleri
 • Kadrolu / Sözleşmeli avukat Avans iade işlemleri
 • Kadrolu / Sözleşmeli avukat Masraf giriş işlemler
 • Kadrolu / Sözleşmeli avukat Masraf iptal işlemleri
 • Kadrolu / Sözleşmeli avukat Prim hesabı ve Ödeme işlemleri
 • Kadrolu / Sözleşmeli avukat Vekalet Ücreti Hesabı ve Ödeme işlemleri
 • Kadrolu takip memurları avans/masraf işlemleri
 • Teminat Mektubu Takibi
 • Nakit Teminat Takibi
 • Gayrimankul Rehni
 • Ticari İşletme Rehni
 • Taşıt Rehni
 • Kefalet
 • Çek
 • Senet
 • Mirasçı
 • Malik
 • Ticari Plaka Rehni
 • Ticari Hat Rehni
 • Uçak İpoteği
 • KGF Özkaynak Kefaleti
 • Hazine Destekli KGF Kefaleti
 • Gemi İpoteği
 • Nakde Dönüşen Teminat Blokajı
 • Toplu masraf girişi
 • Talimat dosya masraf girişi
 • Toplu icra takip belgelerinin alınması
 • Toplu UYAP XML çıktılarının alınması
 • Tebligat sonuç girişleri
 • Doküman yönetimi
 • Doküman ekleme
 • Banka sisteminden alınan dökümanların görüntülenmesi
 • İKK Dilekçe yönetimi
 • 360 derece CRM bilgileri
 • Kanuni Takip Müşteri yönetimi
 • İdari Takip Müşteri yönetimi
 • Grup Müşteri yönetimi
 • KGF’li Müşteri yönetimi
 • Mirasçı,kefil, 3. şahıs yönetimi
 • Malvarlığı memzuç bilgileri
 • İcra Davası
 • Dava Bakiyesi
 • Dava Vekalet hesabı
 • Duruşma Takibi
 • Karar/Üst Mahkeme Bilgileri
 • Dava Dilekçeleri
 • Taraflar
 • Dava Avukatları
 • Dava Masrafları
 • Kredi Bazlı Dosya Tevzi
 • Müşteri bazlı dosya Tevzi
 • Avukata müşteri bazlı ve kredi bazlı Dosya Devir İşlemleri
 • Grup müşteri dosya tevzi
 • Tahsilat ile Dosya Kapama
 • Ödeme Planı İle Dosya Kapama
 • İndirimli (İskonto) ile Dosya Kapama
 • Terkin Varlık yönetim şirketleri (VYŞ) dosya devri
 • KGF li dosyalarda kapama süreçleri ve uygunluk maillerinin eklenmesi
 • Teminat mektubu iade alınmayan dosyaların kapatılmaması
 • Sistem üzerinden görüntülü ve sesli arama
 • Takvim işlemleri
 • Ödeme sözü verenlerin hatırlatılması
 • Müşteri görüşmeleri
 • SMS Bildirimi
 • Ödeme planı taksit sayısının SMS ile hatırlatılması
 • Taksit ödemelerinin gecikmesi durumunun SMS ile hatırlatılması
 • Mail Bildirimi
 • Sistem içinde Bildirim Yönetimi
 • Borç bilgilendirme
 • Sistem içinde Duyuru Yönetimi
 • Sistem içinde geri bildirimler
 • Sistem içinde onaylara tabi işlemler

Gerçek zamanlı veri erişimi için bulut tabanlı NPL & Alacak Yönetimi

Özellikler
1

Her Yerden Erişim

Yer, zaman ve cihazdan bağımsız, tahsilatlarınızı dilediğiniz yerden yönetin.

2

Tam Entegre

Tek bir platformdan kontrol edin ve daha verimli olun.

3

Kolay Kullanım

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkes, hemen kullanmaya başlayabilir.

Epikays ile Başlamak Hızlı ve Kolaydır.

Kredi ve borç yaşam döngüsünün hangi aşamasında olursa olsun, deneyimli ekibimiz iş performansınızı iyileştirebilir, yönlendirebilir ve geliştirebilir.

Bir Uzmanla Konuş
Özel Teklif
Geliştirme

5 Gün

Proje Araştırma
Değerlendirme

15 Gün

Özelleştirme ve
Uygulamalar

60 gün

Destek ve
Bakım

7/24