Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Tahsilatlar Avans ve Masraflar

Kurum ile avukatlık hizmeti sunan vekiller arasındaki tahsilat, avans ve masraf hesaplarının iş ve işlemlerine ait işlevsellikleri içerir.

Vekalet Ücretleri

Kurum ile avukatlık hizmeti sunan vekiller arasındaki vekalet ücret hesaplarının iş ve işlemlerine ait işlevsellikleri içerir.

Serbest Muhasebe Makbuzları (S.M.M.)

Kurum ile avukatlık hizmeti sunan vekiller arasındaki serbest muhasebe makbuzlarına ait iş ve işlemlerine ait işlevsellikleri içerir.

Masraf Girişi- Onay Yönetimi

Kadrolu avukatlar, kadrolu avukatlara bağlı takip memurları, sözleşmeli hukuk büroları ve şube kullanıcıları tarafından yapılan icra, dava, ihtiyati haciz ve şube masraflarının sisteme girilmesi ve muhasebeleşmesi sağlanmaktadır.

 • Masraf giriş ekranlarından icra dosyalarına, ihtiyati haciz kararlarına, takibe bağlı davalara ve müstakil davalara bağlı masrafı girişinin yapılması.
 • Toplu masraf giriş ekranından aynı anda birden fazla borçlu için masraf girişlerinin yapılması
 • Talimat dosya masraf girişlerinin yapılması
 • Masraf dokümanlarının sisteme eklenmesi ve doküman eklendikten sonra yönetici onayına gönderilmesi
 • Kullanıcılar tarafından girilen masrafların onayı, reddi veya iptal süreçleri yetkisi dahilinde yöneticiler tarafından yürütülmektedir
 • AYS Web uygulama olmakla birlikte onay süreçlerinizi cep telefonlarınızdan da yapabilirsiniz.
 • Onaylanan masrafın borçlunun borç bakiyesine anlık eklenmesi.
 • Onay işlemi sırasında online entegrasyon ile masraf onayının kurum sistemlerine iletilmesi
 • Onaylanan masrafın masraf girişi yapan kullanıcının avans bakiyesinden düşmesiyle, avansla mahsuplaştırılır.
 • Yapılan masrafların icra , dava , masraf türü, tarihi , masrafı yapan kullanıcı vs. kriterlerde raporlanması
 • Şube kullanıcıları tarafından masraf girişi yapılması ve masraf onay sürecinin yürütülmesi
 • UYAP dan masraf kayıtlarının alıp ilgili icra ile eşleştirilmesi

Avans Yönetimi

Kadrolu ve sözleşmeli avukatlar tarafından yapılan avansların yönetimi AYS üzerinde yapılmaktadır.

 • Sözleşmeli avukatlar, kadrolu avukatlar ve kadrolu avukatlara bağlı takip memurlarının sistem içerisinde avans talebinde bulunması.
 • Sözleşmeli avukatlar, kadrolu avukatlar ve kadrolu avukatlara bağlı takip memurlarının sistem içerisinde avans iade talebinde bulunması.
 • Avans talebinin veya avans iadesinin yönetici tarafından onaylanması ve online entegrasyon ile Kurum sisteminde ki avukatın cari hesabına otomatik olarak geçmesi