Dava Yönetimi

Yasal takibe bağlı veya bağımsız oluşabilecek ceza veya hukuk davaları dahil tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar. (Hukuk Otomasyon Sistemleri)

Dava Yönetimi

Yasal takibe bağlı veya bağımsız oluşabilecek ceza veya hukuk davaları dahil tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Leh ve Aleyhe tüm Adli Ceza, Adli Hukuk, İdari Yargı, Tüketici şikayetleri, tahkim komisyonu davalarının sistem üzerinden yönetilmesi ve duruşma takvimlerinin iş takiplerinde duruşma ilgili avukata hatırlatılması.

Lehe ve aleyhe tüm icra ve dava dosyalarının bütünleşik yönetimini Epikays ile gerçekleştirin.

Fonksiyon ve İşlevler

Dava Parametreleri

Dava yönetiminde kullanılacak olan dava türleri ve mahkemeler gibi kayıtların parametrik olarak düzenlenmesine olanak sağlar.

Dava İşlemleri

Avukat kullanıcılarının ceza veya hukuk davaları dahil tüm operasyonel işlemleri yürütülmesine olanak sağlar.

Özellikler

 • Müstakil dava girişleri. İcra davaları dışında kuruma açılan veya kurum davalarının sisteme girilmesi uçtan uca yönetilmesi.
 • İcraya bağlı dava girişleri
 • Dava karar girişleri
 • Üst mahkeme ve temyiz bilgilerinin girişleri
 • Duruşma sayısının takibi
 • Dava süresinin gün sayısının sistemde gösterilmesi.
 • Dava tahsilatlarının sisteme girilmesi
 • Dava bakiyesinin izlenmesi
 • Savcılık şikayet bilgilerinin girilmesi.
 • Lehe ve aleyhe dava raporlarının alınması
 • Dava görüşmeleri, dava notlarının sisteme eklenmesi ve işlem tarihçesinin izlenmesi.
 • Taraf avukatlarının sisteme eklenmesi.
 • Dava dilekçelerinin çıkarılması
 • Dava masraflarının girilmesi ve onaya gönderilmesi
 • Dava dokümanlarının sisteme eklenmesi
 • İlişkili icra dosyası ve dava takibi
 • Tahsil harcının hesaplanması
 • Takvime bağlı işlerin (duruşma, keşif, inceleme vs.) sistem içinde, SMS ve mail ile hatırlatılması
 • UYAP dan alınan dava bilgilerin iş takibinde ve dava ekranlarında ilgili dosyada gösterilmesi.
 • UYAP dan alınan bilgiler için ilgili avukata bildirimlerin yapılması.