Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Eklentiler

Sistemde kullanılan eklentilere ait parametre ve tanımların yapılabilmesini, yeni eklentilerin aktif edilebilmesine olanak sağlar.