İdari Takip Yönetimi

Kuruma ait tahsili gecikmiş alacakları (TGA), idari takip sürecinde tahsil edilmesi amacı ile müşteri görüş, görüşme ve kampanyalarının yönetilmesi olanaklarını sağlayan işlevsellikler içerir.

İdari Takip Yönetimi

Kuruma ait tahsili gecikmiş alacakları (TGA), idari takip sürecinde tahsil edilmesi amacı ile müşteri görüş, görüşme ve kampanyalarının yönetilmesi olanaklarını sağlayan işlevsellikler içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Görüşmeler

İdari takip sürecinde müşteri ile yapılan görüşmelerin parametrik veriler kullanılarak kayıt altına alınmasını ve filtrelenerek raporlar alınmasına olanak sağlar

Kampanyalar

Belirli koşulları sağlayan müşteri dosyalarına çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları sağlanabilen işlevsellikleri barındırır.

Dosya Görüşleri

Avukat kullanıcılarına, dosya hakkında idari görüş ve notların iletilebildiği işlevsellikleri içerir.