Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Fonksiyon ve İşlevler

Senaryo ve Skorlama

Tahsilata ilişkin müşteri, ürün ve alacak üzerinden çeşitli skorlama ve senaryolar kurgulanmasına olanak sağlar.

Kampanya ve Aksiyonlar

Hazırlanan senaryolara uygun kampanyalar üretilmesine ve bu kampanyalara uygun kayıtlara arama, e-posta, sms ve mektup gönderme gibi aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Havuzlar ve Takımlar

Aksiyon alınacak müşterilerin çeşitli havuzlarda toplanmasına ve ilgili takımlara aktarılarak gerekli aksiyonların alınmasına olanak sağlar.

Özellikler

 • Kurum sisteminden online veya batch ile tahsilat bilgilerinin alınması
 • AYS üzerinden yapılan tahsilatların online veya batch ile kurum sistemine aktarılması
 • Kurumun diğer tahsilat kaynakları ile entegrasyon yapılması ve tahsilatların alınması
 • Tahsilatın Etiketlenmesi (Avukat tarafından, İcrada yapılan, şubeden yapılan, teminattan delen, KGF vs.)
 • Tahsilat etiketlenmesine göre prim hesaplamalarının yapılması.
 • Kısmı tahsilatların yapılması
 • Ödeme planı tahsilatlarında taksitlerin ödendi veya kısmi ödendi statüsünü alması
 • Tahsilat sıralamasının parametreler ekranından tanımlanması. (Faiz, anapara, masraf vs. alacak kalemlerinin tahsilat sıralamasının belirlenmesi.)
 • Tahsilat üzerinden ödenen performans primlerinin muhasebesi ve onay mekanizması kapsamında ödenmesi

Collection Yönetimi

 • Collection da olan alacakların işlem ve Agent bazında listelenmesi
 • Collection görüşmelerinde ödeme sözü alınması ve ilgilisine hatırlatılması
 • Collection görüşmeleri sırasında ödeme planı oluşturulması
 • Agent takımlarının oluşturulması
 • Collection arama senaryoların oluşturulması
 • Collection görüşme kayıtlarının raporlanması
 • SMS listesi ve toplu SMS lerin gönderilmesi
 • SMS lerin okundu bilgisinin alınması ve sistem gösterilmesi