Yasal Takip Yönetimi

Yasal takip Sistemi (YTS) ile yasal takip sürecinde tahsil edilmesi hedeflenen dosyaların, avukata tevzi edilmesinden tahsilatın gerçekleşmesine kadar ki süreçte tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Yasal Takip Yönetimi

Yasal takip Sistemi (YTS) ile yasal takip sürecinde tahsil edilmesi hedeflenen dosyaların, avukata tevzi edilmesinden tahsilatın gerçekleşmesine kadar ki süreçte tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Fonksiyon ve İşlevler

Yasal Takip İşlemleri

Yasal takibe ilişkin tüm birincil ve dolaylı işlemlerinin uygulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Yasal Takip Parametreleri

Yasal takip sürecinde kullanılan parametrelerin tanımlanmasına ve düzenlenebilmesine olanak sağlar.

İhtarname, Tebligat, İflas ve Kapama İşlemleri

İcra takibi öncesi ve sonrası tüm ihtarname tebligat, iflas ve dosya kapama işlemlerinin yürütülebilmesine olanak sağlar.