Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir. Doküman / Dijital Arşiv Yönetim Modülü

Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Fonksiyon ve İşlevler

Doküman Ekleme

Müşteri dosyasına ilişkin bilgi ve belgelerin dokümante edilebilmesi için gerekli işlevsellikleri sağlar.

Doküman Görüntüleme

Müşteri dosyasına eklenmiş olan dokümanların görüntülenmesine ve düzenlenmesine olanak sağlar.

Belge Oluşturma

Çeşitli taslaklarla hazırlanmış, ilgili müşteri dosyasına ilişki belge oluşturmaya ve saklamaya olanak sağlar.

Özellikler

  • Sözleşme, şartname taslakları, mevzuat taslakları vs. dokümanların Kurum sisteminden entegrasyon ile alınması veya sisteme kullanıcılar tarafından manuel eklenmesi.
  • Sisteme eklenmiş olan dokümanların dijitalleştirilmesi
  • Güvenli erişim ile belgelerde veri görünürlüğünün sağlanması.
  • İcra takiplerine, davalara, masraflara ilişkin dokümanların sisteme kaydedilmesi ve yönetilmesi.