Müşteri Yönetimi

Kurum alacaklarına muhatap olan tüzel veya gerçek kişilerin tanımlanıp, düzenlenebildiği, ilgili ürün ilişkisinin kurgulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Müşteri Yönetimi

Kurum alacaklarına muhatap olan tüzel veya gerçek kişilerin tanımlanıp, düzenlenebildiği, ilgili ürün ilişkisinin kurgulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Müşteri CRM Bilgileri Borç Bakiye Yönetimi

Müşteri bilgileri CRM modülü 360 derece müşteri bilgilerinin izlenmesi ve aksiyon alınması sağlanır. Müşteri bazında, alacak bazında anapara, faiz, tahsilat, kalan anapara, kalan faiz, yabancı para cinsinden anapara tutarı, yabancı para cinsinden toplam kalan anapara, vadesi gelmiş, vadesi geçmiş alacak vs. bilgilerini izleyebilirsiniz. Açılan icra takiplerini ve icra takiplerinin bütün süreçlerini tek bir ekrandan takip edebilirsiniz.

 • Müşteri alacak bilgilerinin (Fatura, Sözleşme, Poliçe, Kurumsal Kredi, Bireysel Kredi, Kredi Kartı, Çek, Senet ve Diğer alacakların) izlenmesi.
 • Müşteri kimlik, adres, telefon bilgilerinin Kurum sisteminden alınması ve kurum sisteminde değişen veya yeni eklenen bilginin anlık alınması ve ekranlarda gösterilmesi.
 • Müşteri borç bakiyesinin (canlı bakiyenin) anlık izlenmesi. Kurum sistemleri ile online entegre olup borç bakiyesi anlık AYS ekranlarında gösterilmektedir.
 • Borç bakiyesini arttıran ve azaltan tahsilat ve masraf gibi muhasebeleşen hareketlerin anlık gösterilmesi.
 • Tahsilat, masraf hareketlerinin online entegrasyon ile kurum sisteminden alınması veya kurum sistemlerine geri bildirim yapılması.
 • Açılan icra takiplerinin uçtan uca izlenmesi ve aksiyon alınması.
 • İleri tarihli borç bakiyenin hesaplanması.
 • Harçlar, vekalet ücretlerinin (ihtiyati haciz, icra, dava), onay bekleyen masrafların bakiyede gösterilmesi ve toplam borca dahil edilmesi.
 • TL / Döviz para biriminde hesap ekstresinin alınması.
 • Döviz riskinin anlık izlenmesi.
 • İntikal anındaki anapara, faiz, masraf, faiz oranı gibi borç bakiye kalemlerinin müşteri detay ekranın da gösterilmesi.
 • Gayri nakdi risklerin Kurum sisteminden alınması ve bakiye ekranında gösterilmesi.
 • Gayri nakdi risklerin icra takiplerine konu edilmesi.

Fonksiyon ve İşlevler

Müşteri ve Dosya Detayları

Sisteme tanımlı tüzel veya gerçek kişileri listelenip, düzenlenmesine ve bu müşterine ürün ataması yapılmasına olanak sağlar.

Müşteri Adres , Telefon, Mal Varlığı, Gayrimenkul Bilgileri

İlgili müşteriye ait kimlik , adres telefon gibi bilgilerinin listelenmesine ve düzenlenmesine olanak sağlar.

Kredi Kartı ve Ekstre Bilgileri

İlgili müşteriye ait dosyaya ilişkin mal varlığı ,kredi kartı , ekstre gibi bilgilerinin listelenmesine ve düzenlenmesine olanak sağlar