Epik AYS Teknolojisi

Epik AYS mimarisi, 2010 yılında TUBITAK Destekli AR-GE projesi olarak başlatılmış ve günümüze kadar geliştirilmiştir. Mimari içerisinde bir çok disiplin gömülü olarak kullanılmıştır.

Cloud Computing Services (CCS)

Machine Learning
(ML)

Artificial Intelligence
(AI)

Robotic Process Automation (RPA)

Behavioral Scoring
(BS)

Autonomous Core System (ACS)

Software as a Services (SaaS)

Banking-as-a-Service (BaaS)

Epikays

  • Epikays Platformu mimari olarak Otonom Core Sistem (OCS) yazılımıdır.
  • Toplanan tüm hareketler ortak bir veri yapısına çevrilir ve web servis üzerinden Epikays uygulaması aktarılır.
  • Epikays Platformu, Kategorik olarak, Software as a Services (SaaS) sınıfında değerlendirilmektedir.
  • Epikays uygulaması içerisindeki Embedded Finance özelliği sayesinde Banking-as-a-Service (BaaS) kategorisinde de değerlendirilmektedir.
  • Manuel girişi %90 oranında önemli ölçüde azaltan bir alacak ,tahsilat çözümü hayal edin! Kalan istisna işlemleri, Doğal Dil İşleme (NLP) veya AI/Makine Dili (AI/ML) önerilerinin kullanıcı onayı yoluyla oluşturulabilir.
  • Banka mutabakatları API aracılığıyla işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir.
  • Güçlü rapor ve veri analizleri sağlamaktadır. AYS güncellemeleri, testleri ve özellik dağıtımları, üçüncü taraf danışmanlara çok fazla güvenmeden gerçekleşir.

Epikays Ekosistemi

Epikays iş modelinin temel amacı,
" Banking as a Services (BaaS) " ve " Software as a Services" Cloud Services Platformu üzerinde çalışan Epikays uygulamasının ticari işletme, banka ve kredi birliklerinin kullanımına açılmasıdır.

alacak-yonetim-sistemi-teknoloji

NPL & ALACAK YÖNETİMİ

Epikays Yeteneklerini keşfedin.

Software as a Services (SaaS) Model

İşletmeler herhangi bir IT yatırımı yapmadan uygulamanın içerisinde servis edilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, kullandığın kadar öde “Pay-Per-Use Model - PPUM” sisteminde üyelik aidatı ödeyerek NPL & Alacak Yönetim platformuna sahip olabilirler.

Otonom ERP

İşletmeler çağdaş iş yönetimi “Contemporary Business Management CBM” modeline ekonomik, hızlı ve güvenli bir geçiş sağlarlar.

Embedded Finance

Gelişen ekonomilerde işletmelerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri uygun ve hızlı finansman tedarikine erişebilmelerine bağlı olduğu bilinmektedir. Bağlamsal Bankacılık Platformu içerisine gömülü finans ürünleri sayesinde ucuz ve kaliteli finansmana erişimi sağlanmaktadır.

Banking as a Services (BaaS)

Hizmet olarak bankacılık iş modeli ve teknolojisi sayesinde işletmeler bankaların finansal ürün ve hizmetlerine uygulama içerisinden tek tuşla online erişebilir ve anında kullanıma geçebilir.

E-Goverment Capability

İşletmeler mal ve hizmetlerinden kaynaklanan E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter vb. resmi belgeleri uygulama üzerinden herhangi bir ara yazılıma ihtiyaç duymadan e-devlet hizmetlerine online olarak entegre olur ve belgelerin gönderimini ve alımını yapar online muhasebe kayıtlarını oluştururlar.

Online Accounting Capability

İşletmelerin tüm ticari işlemlerinden doğan muhasebe hareketleri uygulama tarafından otonom olarak tek düzen hesap planına online kayıtları yapılır. Otonom olarak oluşturulan kusursuz hesap planı üzerinden Mizan, Bilanço, Mali Tablolar, Beyannameler online olarak uygulamanın gösterge panelinden görüntülenir. İhtiyaç halinde Mali Müşavir Maliye denetimi, Banka “kredi tahsis” vb. kurumların incelemesi için online paylaşımına açılabilir.

Analytics

İşletmeler ticari malları ve üretim yöntemlerini en verimli şekilde değerlendirmesi veya tahsis edilmesi ile israfın ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesini sağlayarak ekonomik verimliliklerini artırırlar. Epikays analitik raporları işletmeye yol gösterici olur.