Yapılandırılabilir Alacak Yönetim Platformu

Bankalar ve Finansal Kurumlarının Kredi Alacaklarının; Risk İzleme, İdari Takip, Tahsilat, Yasal Süreç Yönetimi, NPL Satışı/İhale ve Tasfiye, Süreçlerini uçtan-uca etkin bir şekilde yönetmek için özel olarak üretilmiştir. Basel IV kriterlerine uyumlu, UYAP ve bankacılık sistemine online entegre olabilen, Güçlü, Kullanımı kolay ve ihtiyaçlarınıza benzersiz şekilde uyum sağlayan yazılım.

Epikays

Akıllı Bankacılık Kredi Takip ve Tahsilat Çözümleri,

Bankalar ve Kredi Kurumları için Tahsilat ve Sorunlu Kredi Yönetimi

2005'den beri Epik Akıllı Bankacılık Tahsilat Çözümleri, bankalar, kredi kurumları, tahsilat büroları, avukatlık ofisleri ve ticari işletmelerin tahsilat ve varlıklarını kurtarma ihtiyaçları için yeni nesil teknolojiler kullanılarak özel tasarım yazılımı ile Tahsilat ve Alacak Yönetimi konusunda oyunun kurallarını değiştirdi.

Epik AYS’ nin tek odak noktası, akıllı tahsilat ve sorunlu kredi yönetimi yazılım çözümleri ile kurumların, Tahsili Gecikmiş Alacaklarının “NPL” Tahsilat performansı ve Varlık yönetimi yeteneklerinin geliştirilmesidir.

NE SUNUYORUZ ?

Bankalar, Finansal Kurumları İçin En Etkili Kredi Takip ve Tahsilat Yazılımı

Bankalar, kredi kurumları ve alacak tahsilatı sorunu yaşayan tüm işletmelere yönelik borç tahsilatı ve tahsilat hizmetleri yazılımı.

Epik AYS yazılımını diğer banka yazılımı sağlayıcılarından ayıran özellik, uzmanlarımızın banka yazılım geliştiricileri kadar konusunda profesyonel bankacılık ve finansal teknoloji deneyimine sahip olmasıdır.

Müşterimiz olan kurumların, kurumsal kültürünün, politikalarının, stratejilerinin ve iş ortamının kendi markasına özgü olduğunun farkındayız. Böylece müşterimiz olan kurumların tahsilat süreçlerini kurumun marka kişiliğini yansıtacak şekilde tamamen özelleştirmesine olanak sağlamamızdır.

Finansal Kazanımlar

Finansal Kazanımlar

 • Alacakların finansal risklerini %65’e varan oranda azaltır.
 • Alacakların tahsilata dönüşümünü %30’a varan oranda artırır.
 • Alacakların tahsilata dönüşümün hızını %35’e varan oranda artırır.
 • Sektörel kaynaklı finansal krizleri önceden kestirilmesine imkan sağlar.
 • İdari ve yasal takip süreçlerinde hizmet maliyetlerini düşürür.
 • Teminatların yeniden değerlenmesini yaparak finansal kayıpları önler.
Yönetim Kazanımları

Yönetim Kazanımları

 • Yönetimin stratejik kararlar almasını kolaylaştıran sonuçlar üretir.
 • Lokasyon ve platform bağımsız işlem yürütme olanağı sağlar.
 • Tüm süreç boyunca oluşan verilerin analiz ve raporlarını üreterek verimlilik kontrolüne olanak sağlar.
 • İlgili tüm rolleri sürece dahil ederek ekipler arası koordinasyonu sağlar.
Zaman Kazanımları

Zaman Kazanımları

 • İdari takip sürecinde tahsilat hızını artırır, zaman kaybını önler.
 • Yaygın avukatlık servis ağı ile yasal takip sürecinin verimini ve hızını artırır.
 • Hızlı kurulum olanağı ile sistemin adaptasyon süresini kısaltır.
 • Entegrasyon kabiliyetleri ile verilerin sorunsuz ve hızlı şekilde sisteme aktarılmasına olanak sağlar.
 • Rutin işlemleri otonom olarak yönetir ve zaman tasarrufu sağlar.
İşgücü Kazanımları

İşgücü Kazanımları

 • Kurum içi süreç yönetimini sağlayarak iş gücü kaybını önler.
 • Takip süreçlerinde, avukatlık hizmetinin verimini artırır.
 • Entegrasyon kabiliyetleri ile manuel işlem gereklikiklerini en aza indirir.
 • Avukat hizmetleri nedeni ile oluşan finansal hareketlerin (Avans, masraf, vekalet ücreti gibi) yönetimi yaparak, muhasebeleşmesi kolaylaştırır.
 • Tüm operasyonel süreçlerin işgücü maliyetlerini düşürür.

EPİKAYS ÖZELLİKLER

Alacak Yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz bütün özellikler Epikays'de

Müşteri Yönetimi

Kurum alacaklarına muhatap olan tüzel veya gerçek kişilerin tanımlanıp, düzenlenebildiği, ilgili ürün ilişkisinin kurgulanabildiği işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Ürün Yönetimi

Tahsili gecikmiş alacaklara konu olan ürünlerin tanımlanmasına ve ilgili müşteri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Kurumsal Hafıza Yönetimi

Sistemde yaşanan her türlü olayın kayıtlarını tutarak istendiğinde filtrelenebilir bir arayüz ile listeleme, raporlama imkanı sunan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Sistem Yönetimi

Sistem servislerinin konfigürasyonuna ve parametrik tanımlamalarına işlevsellikleri içerir. Ayrıca sistemin işleyişi ile ilgili aksaklıkların tesbitine ve test edilmesine de olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Organizasyon Yönetimi

Kuruma ait organizasyon bilgilerinin ve şube, acente yapısının kurgulanmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir. Bu konfigürasyonlar dosya delegasyon yapısını belirler.

Daha Fazla Bilgi

Kullanıcı ve Yetkilendirme Yönetimi

Sisteme erişim yetkisi olan kullanıcıların ve bu kullanıcılara ait bilgilerin tanımlanabilmesine olanak sağlayan işlevselliklerini içerir.

Daha Fazla Bilgi

Delegasyon Yönetimi

Dava ve icra takibi dosyalarının, kurum organizasyon şemasına uygun olarak bölge, birim, şube ve avukatlık hizmeti sunan vekillere delege edilmesini ve delegasyon parametrelerinin yönetilmesini sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Süreç Yönetimi

Süreç içerisinde oluşan işlerin takibine, planlanmasına, kullanıcı bazında bildirim ve hatırlatmalar yapılabilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Doküman Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteriye ve dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin sistemde dokümante edilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Finans Yönetimi

Dava ve icra takip süreçlerinde kullanılan finansal parametrelerin tanımlanabilmesine ve düzenlenebilmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Tahsilat (Collection) Yönetimi

İdari veya yasal takip süreçlerinde müşteriye, ürüne ve alacağa ilişkin senaryolar hazırlanmasına ve bu senaryolara göre telefon, e-posta, sms, mektup gibi araçlar ile aksiyonlar alınmasına olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi

İdari Takip Yönetimi

Kuruma ait tahsili gecikmiş alacakları (TGA), idari takip sürecinde tahsil edilmesi amacı ile müşteri görüş, görüşme ve kampanyalarının yönetilmesi olanaklarını sağlayan işlevsellikler içerir.

Daha Fazla Bilgi

Yasal Takip Yönetimi

Yasal takip sürecinde tahsil edilmesi hedeflenen dosyaların, avukata tevzi edilmesinden tahsilatın gerçekleşmesine kadar ki süreçte tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Dava Yönetimi

Yasal takibe bağlı oluşabilecek ceza veya hukuk davaları dahil tüm yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Teminat Yönetimi

Yasal takip sürecinde takibe konu olan ticari kredilere ilişkin tüm teminatların, yönetsel ve operasyonel işlemlerin yürütülmesine olanak sağlar..

Daha Fazla Bilgi

Ödeme Planı Yönetimi

Takip süreçlerinde müşteri bazında otomatik veya manuel ödeme planları düzenlenmesine ve bu planlara uygun ödeme alınıp alınmadığına dair takip işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Muhasebe Yönetimi

Kuruma avukatlık hizmeti sunan vekillerin avans, masraf, vekalet ücreti, prim ve serbest muhasebe makbuzu gibi konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesine olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Entegrasyon Yönetimi

Dış kaynaklı verilerinin AYS sistemine, AYS sistemindeki verilerinin de dış sistemlere anlık , periyodik veya toplu olarak aktarımına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Eklenti Yönetimi

Sistem dışında çalışan ve kendine has işlevleri olan eklentilerin, sistem ile uyumlu şekilde çalışmasına olanak sağlayan işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Rapor Yönetimi

Süreç içerisinde sistemde oluşan tüm veriler üzerinde özelleştirilebilen rapor ve istatistikler alınabilmesi sağlayan işlevsellikler içerir.

Daha Fazla Bilgi

Destek Yönetimi

Sistem yöneticileri ile kurum ve avukat kullanıcıları arasında yardım ve destek taleplerin yönetilebildiği işlevsellikleri içerir.

Daha Fazla Bilgi

Epikays Alacak Yönetim Yazılımı

Bankaların ve kredi veren şirketlerin kusursuz bir tahsilat deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyoruz. Manuel görevleri otomatikleştirerek işlerini kolaylaştırmasına sorunlu alacak sürecinizden en iyi şekilde yararlanılmasına izin verin.

İnsan hatasında azalma

Verimlilik artışı

Borç tahsilatında artış

Takipteki alacaklarda azalma

Epikays ile Başlamak Hızlı ve Kolaydır.

Kredi ve borç yaşam döngüsünün hangi aşamasında olursa olsun, deneyimli ekibimiz iş performansınızı iyileştirebilir, yönlendirebilir ve geliştirebilir.

Bir Uzmanla Konuş
Özel Teklif
Geliştirme

5 Gün

Proje Araştırma
Değerlendirme

15 Gün

Özelleştirme ve
Uygulamalar

60 gün

Destek ve
Bakım

7/24